Všechny články

Neveřejné nabídky nemovitostí skýtají zajímavé investiční příležitosti, kde je hledat?

„Skrytý“ trh neveřejných nabídek nemovitostí často nabízí zajímavé investiční příležitosti. Drtivá většina zájemců o bydlení používá běžné inzertní portály typu Sreality.cz, tam se však nemalá část nabídek vůbec nedostane. Kde je tedy hledat?

Neveřejné nabídky nemovitostí

Předprodeje nových developerských projektů

Lepší zaváděcí ceny a zároveň nabídku těch nejzajímavější jednotek v rámci projektu nabízí předprodeje, které mnozí developeři spouští často ještě ve fázi příprav daného projektu. Zájemci tak mohou získat přístup k nabídce nemovitostí ještě před oficiálním spuštěním prodeje. Cena v takové fázi projektu bývá nižší, než ta, za kterou se jednotky začnou nabízet po dokončení projektu. Nevýhodou však samozřejmě je dlouhá doba, než bude projekt dokončen, často se jedná o horizont 12-36 měsíců.

Postoupení smlouvy

S předprodeji souvisí i možnost postoupení rezervační smlouvy uzavřené s developerem projektu. Třebaže se tak investor nedostane k projektu v jeho první fázi, může od jiného investora „převzít“ jeho smlouvu, dorovnáním výše složené zálohy. Možnost výběru jsou oproti nákupu v předprodeji samozřejmě již omezenější, ale stále platí, že se takto lze dostat k atraktivním nabídkám.

Koupě nemovitostí v balíčku

Firmy, nebo investoři, kteří kupují více jednotek najedou v rámci projektu si mohou s developerem vyjednat množstevní slevu. V závislosti na celkovém objemu transakce může taková sleva činit stovky, až miliony korun. Nevýhodou samozřejmě je nutnost zakoupit jednotek více najednou a mít tak k dispozici financování většího rozsahu.

Investice do vykoupených nemovitostí

Příležitostí jak se dostat k nemovitostem, které mohou nabídnout atraktivní zúročení je také přístup k nabídkám formou dražeb, nebo třeba přímého výkupu. Nevýhodou může být omezenější nabídka i výběr, stejně jako potřeba mít peníze ihned k dispozici a rychle se rozhodnout. Rizika však často bohatě vyvažuje zdaleka nejvyšší procentuální výnos v porovnání s ostatními prezentovanými způsoby nákupu nemovitosti.


Přečtěte si také…

Messaging Whatsapp Streamline Icon: https://streamlinehq.com