Tržní odhad ceny nemovitosti zdarma

Vypracujeme bezplatně tržní cenový odhad vašeho pozemku.
Nejpozději do 18.6.2024

Viktor Novotný
+420 704 524 111
Napsat na WhatsApp
novotny@nakupci.cz

Nezávazná poptávka

m2

Nejčastější otázky

Důležité informace, které je dobré vědět předem

Zaplatím něco za odhad ceny mé nemovitosti?

Ne. Rámcové odhady cen nemovitostí děláme pro všechny majitele nemovitostí zcela zdarma. Snažíme se přitom o maximální přesnost výpočtu. Vyplnění tohoto formuláře a následné zpracování cenového odhadu z naší strany Vás nic nestojí – a hlavně, je zcela nezávazné. Při výpočtu optimální ceny pro prodej vycházíme z cenové mapy lokality, historie prodejů a porovnatelné nabídky nemovitostí. Zároveň však přihlížíme ke všem dalším okolnostem, které mohou mít na cenu vliv.

Co se stane po odeslání online poptávky?

Začneme ihned pracova tak, abyste odhad ceny obdrželi na zadaný email nejpozději do 3 dnů. Je možné, že budeme potřebovat doplnit nějaké informace, v takovém případě využijeme pro spojení s Vámi uvedené kontakty. Bude-li to třeba, sjednáme také osobní schůzku, díky tomu bude odhad ceny nejpřesnější.

Jak mám stanovit odhad částky, jakou bych rád obdržel?

Důsledky špatně stanovení prodejní ceny jsou jasné – nemovitost se zkrátka neprodá a postupem času bude nutné „jít s cenou dolů“. Ve výsledku tak prodáte nemovitosti za méně peněz, než byste rádi a zároveň přijdete o další peníze za inzerci a promeškáte čas, kdy je inzerát na prvních pozicích. Nemovitost, která je v nabídce příliš dlouhá rovněž může vzbuzovat pochybnost o skrytých vadách, sousedských vztazích, fungování společenství vlastníků apod. Je proto dobré stanovit cenu tak, aby se nemovitost v rozumném čase prodala, s tím Vám můžeme pomoci.

Jaký je rozdíl mezi bankovním odhadem, tržním odhadem a znaleckým posudkem?

Bankovní odhad je typicky prováděn bankou nebo hypoteční společností při posuzování hodnoty nemovitosti pro účely poskytnutí úvěru. Bankovní odhady mohou být založeny na interních modelech a analýzách, ale mohou také zahrnovat externí ocenění nemovitostí. Bankovní odhady se často zaměřují na aktuální tržní hodnotu nemovitosti, ale mohou také zohlednit další faktory, jako je stav nemovitosti a budoucí potenciál hodnoty. Tržní odhad se zabývá stanovením hodnoty nemovitosti na základě nedávných prodejů podobných nemovitostí v dané oblasti. Oceňovatel provede analýzu trhu a porovná ceny nedávných prodejů podobných nemovitostí, aby určil tržní hodnotu sledované nemovitosti. Tržní odhad se často používá při prodeji nebo nákupu nemovitosti a je také často požadován při získávání hypotečního úvěru. Znalecký posudek je detailnější a specializovaný proces provedený certifikovaným znalcem nemovitostí. Znalecký posudek je nezávislý a objektivní posudek hodnoty nemovitosti, který může být použit v právních sporech, dědictvích, rozvodech nebo pro daňové účely. Znalecký posudek může zahrnovat podrobnou analýzu stavu nemovitosti, porovnání s podobnými nemovitostmi, analýzu trhu a další relevantní faktory. Zatímco bankovní odhad a tržní odhad jsou obecně určeny pro běžné transakce a financování, znalecký posudek poskytuje hlubší a právně relevantní informace, které mohou být důležité v určitých situacích.

Nejnovější žádost

15:59 – Vladimír, Ostrava

Messaging Whatsapp Streamline Icon: https://streamlinehq.com